decor

דרוש כפר שלם
לגדל ילד אחד

בשנים האחרונות אנו נחשפים לצערנו הרב לתיעוד אירועים חוזרים ונשנים של התעללות בפעוטות. חוק פיקוח וחוק מצלמות אינם מצליחים למגר את התופעה וכך הורים רבים חשים חוסר ודאות. אירועים אלו מציפים את תסכולם של בעלי מעונות היום והגנים הפרטיים – אשר ברובו הגדול דווקא עושה את מלאכתו נאמנה - הנובע בעיקרו מהקושי לגייס עובדים ראויים ומקשיים בירוקרטיים נוספים. 

קרא עוד

המרכז לגנים ומשפחה
המטרות

לשמש כמוקד מקצועי להקניית כישורי חיים לילדים, הן על ידי הצוות במסגרת החינוכית והן על ידי ההורים

 • קביעת סטנדרטים ויעדים בתחומי הפעילות בגן

  קביעת סטנדרטים ויעדים
  בתחומי הפעילות בגן

  אילו מרכזים ופינות צריכים להיות בגן לפי גילאי הילדים ? מהם התכנים הלימודיים המצופים, מהו סדר היום ולאילו יעדים התפתחותיים ניתן לשאוף ? האם ישנם חוגים "מומלצים" ?

   

  למידע נוסף
 • יצירת שפה אחידה המבוססת ערכים לקהילת הגן

  יצירת שפה אחידה המבוססת
  ערכים לקהילת הגן

  הערכים אשר משקפים אמונות ודעות ומתוכם נגזרים התובנות אשר מונחלות לילדים. ילדים לומדים מתוך חיקוי של המבוגר. הסבר הרציונל של כל ערך ואופן ביטויו בהתנהגות המבוגר והילד הם הגשר לשפה משותפת. מה ההבדל בין ערכים למידות, מה הקשר לחוק יסוד כבוד האדם, איך באים הערכים לידי ביטוי אצל ילדים ומבוגרים

  למידע נוסף
 • העלאת מודעות לחינוך לשמו

  העלאת מודעות
  לחינוך לשמו

  הוראה הינה הקניית ידע וחינוך הינו הקניית ערכים. הערכים שלנו מבטאים את תפיסת העולם האינטואיטיבית שלנו ומשתקפים בדרך בה אנו מתקשרים עם הסובבים. כולל תיאור מפורט של מקרים ותגובות בחיי היומיום בגן והתגובה המומלצת. מאירועי העלבה ופגיעה בחבר, דרך סירוב לבקשת הצוות ועד לדרך הנכונה לעודד על ציור.

  למידע נוסף
decor lamp

מקרים
ותגובות

נושא

גיל הילד

מי נפגע

העלבה על ציור/פעילות

שנתיים עד ארבע

עמית

תגובה מיידית >

נדיר מאוד שילד בגיל הזה מאיים על הגן  כולו או על קבוצה של ילדים. אם ילד בכול זאת בוחר בדרך זו יש לבחון מדוע הוא עושה זאת. אם הפעילות נדירה (לא הרבה) חשוב לקרוא לילד לשיחה קצרה בפינה שקטה בגן ולבדוק מה קרה בבית או מה הרגיז אותו בגן ולאתר את הסיבה להתנהגות הזו. אם ההתנהגות שכיחה (חוזרת הרבה פעמים) חשוב מאוד לשתף את ההורים ולבחון אם אפשר למצוא את הסיבה לאי השקט והצורך באיומים ובהתאם לכך למצוא פתרון. במקרים קשים מומלץ להפנות את ההורים לייעוץ במכון להתפתחות הילד של קופות החולים או בתי החולים או עם רופא הילדים. המומחים יבחנו את המקרה וידריכו את הצוות כיצד לנהוג בגן. 

חיבוק דוב כואב לחבר

עד שנתיים

עמית

תגובה מיידית >

נדיר מאוד שילד בגיל הזה מאיים על הגן  כולו או על קבוצה של ילדים. אם ילד בכול זאת בוחר בדרך זו יש לבחון מדוע הוא עושה זאת. אם הפעילות נדירה (לא הרבה) חשוב לקרוא לילד לשיחה קצרה בפינה שקטה בגן ולבדוק מה קרה בבית או מה הרגיז אותו בגן ולאתר את הסיבה להתנהגות הזו. אם ההתנהגות שכיחה (חוזרת הרבה פעמים) חשוב מאוד לשתף את ההורים ולבחון אם אפשר למצוא את הסיבה לאי השקט והצורך באיומים ובהתאם לכך למצוא פתרון. במקרים קשים מומלץ להפנות את ההורים לייעוץ במכון להתפתחות הילד של קופות החולים או בתי החולים או עם רופא הילדים. המומחים יבחנו את המקרה וידריכו את הצוות כיצד לנהוג בגן. 

איומים על הגן והקבוצה

שנתיים עד ארבע

אחר

תגובה מיידית >

נדיר מאוד שילד בגיל הזה מאיים על הגן  כולו או על קבוצה של ילדים. אם ילד בכול זאת בוחר בדרך זו יש לבחון מדוע הוא עושה זאת. אם הפעילות נדירה (לא הרבה) חשוב לקרוא לילד לשיחה קצרה בפינה שקטה בגן ולבדוק מה קרה בבית או מה הרגיז אותו בגן ולאתר את הסיבה להתנהגות הזו. אם ההתנהגות שכיחה (חוזרת הרבה פעמים) חשוב מאוד לשתף את ההורים ולבחון אם אפשר למצוא את הסיבה לאי השקט והצורך באיומים ובהתאם לכך למצוא פתרון. במקרים קשים מומלץ להפנות את ההורים לייעוץ במכון להתפתחות הילד של קופות החולים או בתי החולים או עם רופא הילדים. המומחים יבחנו את המקרה וידריכו את הצוות כיצד לנהוג בגן. 

השחתת ספרים

לידה עד לפני שנתיים

אחר

תגובה מיידית >

לומר: "אנחנו מדפדפים בספרים" . בגילאים הצעירים, יש לשבת עם הילדים בעת העיון בספרים, ולא לתת להם לעיין בספר בצורה חופשית. בגילאים אלה, הילדים עדיין זקוקים להשגחה ולתיווך בעת העיון בספרים.

 

לכל המקרים והתגובות
גן עם ערך - תוכנית הליווי המושלמת לגן

גן עם ערך - תוכנית הליווי המושלמת לגן

איך מבטיחים שהילדים ימצו את יכולותיהם הרגשיות החברתיות והקוגניטיביות ?

 

איך גורמים לצוות להבין את תפקידו כמשפיע על חינוך ועיצוב נפש הילדים ?

 

איך יוצרים שפה משותפת מבוססת ערכים לקהילת הגן - ילדים צוות והורים ?

 

תוכנית גן עם ערך הינה תוכנית ליווי רב שנתית שמטרתה לקדם את הגן לעבר מטרות אלו.