כיצד מחזקים בטחון עצמי אצל הילדים ? איך נוטעים בהם תחושת שייכות, אכפתיות, כבוד, שיתוף וערכים נוספים, הן שאלות משמעותיות שאין עליהן תשובה אחת. הרי אין בגן שיעור בכבוד או שעת אחריות . . . 
הטמעת הערכים הינה המעשה החינוכי בעצמו, אך ברוב הזמן היא נסתרת מעינינו. האינטראקציה היומיומית בין הילדים לבין עצמם ולבין הצוות הכוללת התמודדות עם כשלון, דחיית סיפוקים והשתלבות חברתית היא זו שמעצבת את נפשם.

ומצד שני, זהו גם תפקידם של ההורים. להקנות ערכים. כולנו עושים זאת במודע ושלא במודע. הילדים מתבוננים בנו ולומדים הלכה למעשה מה סדרי העדיפויות שלנו, ואיך אנחנו מכבדים אחרים וכן הלאה.  

מאחר והערכים הינם מושגים מופשטים ונתונים לפרשנויות לא מעטות (הכבוד שלי הוא לבהכרח הכבוד של האחר), ננסה לעשות סדר ולראות על מה ניתן להסכים.