תפקידו של גן הילדים הוא לקדם ולפתח את הילדים מבחינה מוטורית, לימודית, חברתית וקוגניטיבית. הטבלה המוצגת כאן נבנתה בהקפדה רבה תוך שימת לב לפרטים הקטנים, ומתוך ניסיון רב שנים ביישומה. ילדים הנמצאים במסגרת איכותית צריכים ויכולים להגיע למיומנויות אלו בגיל 3, למעט אם קיים קושי התפתחותי כלשהו.