מטרות

מטרתה של התוכנית היא לסייע למסגרת החינוכית להשיג את היעדים הרגשיים החברתיים והקוגניטיביים המתוארים בשער הגן ובחזון, וכן ליצור שפה משותפת עם הבית על מנת להוביל את התהליך החינוכי המשותף לצוות ולהורים. 
מימוש המטרה נעשה ע"י התאמת הפעילות הכוללת את סדר היום, התכנים, הארגון הפיזי, הכשרת הצוותים, הקשר עם ההורים כפי שמובאים בפירוט בתפריט שער הגן.

המהות 

התוכנית הינה תוכנית ערכים שנתית הפונה לשני הקהלים - לצוות הגן ולהורים. הרעיון המרכזי הוא התמקדות בערך מוביל (כבוד, אחריות, אכפתיות וכו') למשך מס' שבועות, הכוללת הדרכה, כלים לעבודה עם הילדים, ביקור שוטף לבחינת הטמעת הערך בחיי היומיום. חשוב להדגיש כי מדובר בשינוי המודעות ודרך החשיבה של הצוות והאופן בו מגיב כלפי הסביבה - ילדים, הורים ואנשי צוות אחרים. שינוי שאינו קורה כהרף עין ולמעשה דורש תרגול מתמשך. 
כמו כן נותנת התכנית מענה גם לצד הניהולי והעסקי של הגן.

איך זה עובד בפועל ?

התוכנית פונה לקהילת הגן - הצוות החינוכי וההורים. מדריכת גנים ומשפחה אחראית ליישום וליווי לאורך השנה. 

מבחינת הצוות:
* הדרכה אחת לכמה שבועות, מחוץ לשעות הפעילות.
* ביקור חודשי לבחינת הטמעת הכלים, מענה לשאלות שוטפות.
* תמיכה טלפונית בכל שאלה וענין.

מבחינת בעלי הגן:
תמיכה ועזרה לבעלי הגן בכל האספקטים הניהוליים הקיימים בהתאם לצורך - 
* ניהול הצוות - ארגון סדר היום, הגדרת תפקידים, השתתפות בשיחות שימוע לעובד, האצלת סמכויות, ויישום בשטח. 
* עבודה עם הורים - השתתפות בשיחות אישיות, השתתפות באסיפות הורים, ניסוח ותיקון הודעות. 
* התנהלות פורמלית - דיני עבודה, השתתפות בשיחות שימוע לעובדים, סיוע בכל הקשור לחוק הפיקוח ובחוקי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.


מבחינת הורים:
* שליחת מידעונים הקשורים לפעילות הנלמדת -לדוגמא, כיצד מעודדים בגן, כיצד מציבים גבולות. וכן הצעות כיצד לעשות זאת בבית. בכך מושגת הלכה למעשה השפה המשותפת. 
* שליחת תכנים הקשורים לאתגרי ההורות. 
* סיוע טלפוני של המדריכה בקשיים נקודתיים בבית (הצבת גבול, גמילה, מריבות אחים וכד'). היתרון פה הוא עצום,
   מאחר והמדריכה רואה את הילדים בתפקוד היומיומי בגן - הפתרון יהיה אפקטיבי ביותר.

מהי מדריכת גנים ומשפחה ?
מאחר והתכנית פונה לצוות החינוכי וגם להורים, הכרחי שהצוות המלווה יכיר באופן מקצועי את שני העולמות. ולכן, מדריכת גנים ומשפחה כשמה כן היא:
א. גננת מוסמכת מנוסה.
ב. מדריכת הורים מוסמכת (מטעם מכון אדלר).
בנוסף לשני תנאים אלו עוברת המדריכה הכשרה מיוחדת להכרת תכני התכנית והתאמתם לפעילות השוטפת בגן הילדים.