על מנת להשיג את המטרות אנו פועלים בכמה מישורים:

1. האתר עצמו. האתר הנוכחי משמש כבסיס להנגשת הידע הנדרש והעלאת המודעות.

2. תוכנית גן עם ערך. תוכנית ליווי לגנים המבוססת על ערכים וכוללת הדרכות לצוות הגן בדגש על יחסים בין אישיים, ביקורים
    בגן, תמיכה טלפונית לצוות ולהורים ועוד.

3. מיזם ישראל 2030.

4. שיתופי פעולה עם גורמים הפועלים בתחום.