decor

דרוש כפר שלם
לגדל ילד אחד

בשנים האחרונות אנו נחשפים לצערנו הרב לתיעוד אירועים חוזרים ונשנים של התעללות בפעוטות. חוק פיקוח וחוק מצלמות אינם מצליחים למגר את התופעה וכך הורים רבים חשים חוסר ודאות. אירועים אלו מציפים את תסכולם של בעלי מעונות היום והגנים הפרטיים – אשר ברובו הגדול דווקא עושה את מלאכתו נאמנה - הנובע בעיקרו מהקושי לגייס עובדים ראויים ומקשיים בירוקרטיים נוספים. 

קרא עוד

המרכז לגנים ומשפחה
המטרות

לשמש כמוקד מקצועי להקניית כישורי חיים לילדים, הן על ידי הצוות במסגרת החינוכית והן על ידי ההורים

 • קביעת סטנדרטים ויעדים בתחומי הפעילות בגן

  קביעת סטנדרטים ויעדים
  בתחומי הפעילות בגן

  אילו מרכזים ופינות צריכים להיות בגן לפי גילאי הילדים ? מהם התכנים הלימודיים המצופים, מהו סדר היום ולאילו יעדים התפתחותיים ניתן לשאוף ? האם ישנם חוגים "מומלצים" ?

   

  למידע נוסף
 • יצירת שפה אחידה המבוססת ערכים לקהילת הגן

  יצירת שפה אחידה המבוססת
  ערכים לקהילת הגן

  הערכים אשר משקפים אמונות ודעות ומתוכם נגזרים התובנות אשר מונחלות לילדים. ילדים לומדים מתוך חיקוי של המבוגר. הסבר הרציונל של כל ערך ואופן ביטויו בהתנהגות המבוגר והילד הם הגשר לשפה משותפת. מה ההבדל בין ערכים למידות, מה הקשר לחוק יסוד כבוד האדם, איך באים הערכים לידי ביטוי אצל ילדים ומבוגרים

  למידע נוסף
 • העלאת מודעות לחינוך לשמו

  העלאת מודעות
  לחינוך לשמו

  הוראה הינה הקניית ידע וחינוך הינו הקניית ערכים. הערכים שלנו מבטאים את תפיסת העולם האינטואיטיבית שלנו ומשתקפים בדרך בה אנו מתקשרים עם הסובבים. כאן תמצאו  תיאור מפורט של מקרים ותגובות בחיי היומיום בגן והתגובה המומלצת. מאירועי העלבה ופגיעה בחבר, דרך סירוב לבקשת הצוות ועד לדרך הנכונה לעודד על ציור.

  למידע נוסף
decor lamp

מקרים
ותגובות

נושא

גיל הילד

מי נפגע

השחתת ספרים

לידה עד לפני שנתיים

אחר

תגובה מיידית >

לומר: "אנחנו מדפדפים בספרים" . בגילאים הצעירים, יש לשבת עם הילדים בעת העיון בספרים, ולא לתת להם לעיין בספר בצורה חופשית. בגילאים אלה, הילדים עדיין זקוקים להשגחה ולתיווך בעת העיון בספרים.

 

לכל המקרים והתגובות


איך מבטיחים שהילדים ימצו את יכולותיהם הרגשיות החברתיות והקוגניטיביות ?

 

איך גורמים לצוות להבין את תפקידו כמשפיע על חינוך ועיצוב נפש הילדים ?

 

איך יוצרים שפה משותפת מבוססת ערכים לקהילת הגן - ילדים צוות והורים ?

 

תוכנית גן זה ערך הינה תוכנית ליווי רב שנתית שמטרתה לקדם את הגן לעבר מטרות אלו. התוכנית פועלת בהצלחה  בשנים האחרונות ברחבי הארץ ועומדת בדרישות חוק הפיקוח על המעונות.