ערך הוא (*)  – נכס רוחני או נכס חומרי. 

כבוד הוא (*): 1. הון, עושר, רכוש  2. יקר, חשיבות, הערכה רבה

(*) מילון אבן שושן

ההבדל בין הנכסים – נכס חומרי יכול להילקח מהאדם כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו. הנכס הרוחני נשאר עם האדם.

כלומר אנו מעריכים ומכבדים אדם עפ"י נכסיו. הרוחניים או החומריים. ישנן חברות בהן המנהיג הוא זה שנכסיו הרוחניים מרובים (מנהיג רוחני), וישנן כאלו בהן המנהיג הוא זה שנכסיו החומריים מרובים. כח (פוליטי) לצורך העניין, הוא נכס חומרי. 

 

הערכים אותם אנו מקנים לילדינו נובעים מסך האמונות שלנו. יחד עם זאת, קיים כמעט קונצנזוס לגבי ערכים אותם נרצה להנחיל לילדינו. כבוד, אחריות, אכפתיות ואושר הם דוגמא לערכים להם שותפים מרבית האנשים ואלו הם הנכסים הרוחניים. כח, שליטה, הצלחה בכל מחיר הינם דוגמא לערכים שלא כולם שותפים אליהם באותה מידה ואלו הנכסים החומריים. 

מערכת החינוך, מטבע הדברים, אמורה לשים דגש על הנכסים (הערכים) הרוחניים. אלו שמעצבים את נפשו של אדם.