חינוך לגיל הרך, במיוחד בגילאי לידה עד 3, עולה בשנים האחרונות לכותרות בנסיבות מצערות. מקרי התעללות המתרחשים לעיני המצלמות מזעזעים את כולם. הציבור דורש מהממשלה להגביר פיקוח וענישה אך הדברים מתנהלים בעצלתיים. הפתרונות מוסכמים על כולם:

הקפדה על איכות כח האדם, תקנים המתייחסים ליחס ילדים לגננת ולמבנה, תקני בריאות ובטיחות וכן הלאה לצד העברת האחריות למשרד החינוך. מנגד קיימות בעיות אובייקטיביות כמו העדר כח אדם איכותי וכמובן עלויות הכרוכות בהתאמת המבנים לתקנות והעסקת עובדים.

הניסיון מראה שישנה דרך נוספת מעבר להטלת האחריות על הממשלה. הפתרון כרוך בהצבת חזון ברור, תוכנית עבודה ושינוי מודעות באופן אשר יגרום לענף עצמו לשאוף להשתפר באופן וולנטרי. הדבר דומה להתארגנות לשיפור הבטיחות ברכבים שהחלה עוד בשנות ה90. פרסום תוצאות מבחני הריסוק נתן לציבור כלים לבחון את רמת הבטיחות באופן פשוט וכתוצאה מכך גרם לחברות הרכב להשקיע משאבים בשיפורים ופיתוחים נוספים. וכך, ללא התערבות ממשלתית חל שיפור עקבי שאף הביא ממשלות לתמוך בארגון ולעודד רכישת אביזרי בטיחות.

ועל כן, זהו המקום להציב חזון ומטרות לעשור הקרוב, בידיעה שהכלים המקצועיים קיימים וניתן להגשימו בעבודה עקבית ונחושה הכוללת את שינוי המודעות. לנוכח הקונצנזוס המקצועי לגבי חשיבות הנושא, ולאור מקרי ההתעללויות הנחשפים בשנים האחרונות, אנו משוכנעים שהמשימה ברת השגה וגם תזכה לשיתוף פעולה נרחב.

  החזון כולל שני מרכיבים:

1. השגת יעדים רגשיים חברתיים וקוגניטיביים לילדים בגיל 3 ערב הצטרפותם למסגרות חוק חינוך חובה.

2. שינוי תפיסת ההפעלה של המסגרות לגיל הרך וצוותי החינוך:

    א. ממטפלת/סייעת למחנכת לגיל הרך

לתואר והגדרת העובדים ישנה חשיבות עצומה. שינוי תואר התפקיד הכולל הכשרה מתאימה לאופי העבודה מייצר שינוי תודעתי המשפיע על איכות הקשר עם הילדים. הכוונה אינה לחייב את העוסקים בתחום לאחוז בתארים אקדמיים רבים, אלא להבהיר כי מדובר בדיני נפשות כמו בתחום הרפואה והמשפטים.

    ב. מגן/מעון  - למכינה לחיים 

מתוך ההבנה שמטרת החינוך היא הכנה לחיים צריך להיגזר גם שמה של המסגרת. גן/מעון/פעוטון מקבעים תודעה של עבודה עם ילדים קטנים ומה שקטן נתפס כפחות חשוב. אבל, לדעת כל המחקרים ואנשי המקצוע האמת הפוכה לחלוטין. אלו השנים החשובות ביותר, אך הן סובלות מיחסי ציבור חלשים מאוד. לפי נתוני הבנק העולמי כל השקעת דולר בגילאים אלו חוסכת השקעת 7 דולר עד גיל 21.