אילו מרכזים ופינות צריכים להיות בגן לפי גילאי הילדים ? מהם התכנים הלימודיים המצופים, מהו סדר היום ולאילו יעדים התפתחותיים ניתן לשאוף ? האם ישנם חוגים "מומלצים" ?

מאחר ולמסגרות לגיל הרך בגילאי לידה עד 3 אין הגדרה ברורה ומחייבת לאופן ארגון הגן בהבטים השונים, חשוב ליצור סרגל ייחוס התחלתי איתו ניתן לעבוד. כלומר, איך רצוי שהגן יראה, יתנהל ויתפקד. כל הנושאים המופיעים בשער הגן מתארים את המצב המומלץ וכן את הרציונל העומד מאחריו. ההמלצות נכתבו לאור ניסיון רב ביישומם בפועל ומתוך היכרות עם גנים רבים ברחבי הארץ, אך כאמור, אינן מחייבות בשלב זה. 

חשוב להדגיש כי ניתן לפעול בדרך שונה, כל עוד ניתן להסביר את ההגיון העומד מאחורי הדרך.